Arvika 2022.10.29-2022.11.20    “37 Degrees Darkness”

Arvika Ljus! är ett projekt som vill sänker tröskeln mellan samtidskonsten och lokalsamhället, så att konsten blir inte för några få, utan för alla. Att lyser upp och förbinda i vår mörkaste tid. Årets teman är “37 Degrees Darkness” och vi har vi valt verk som utstrålar energi och hopp. Det som vi alla behöver just nu i denna tiden!
Årets deltagare består av svenska och internationella konstnärer som arbetar platsspecifikt med ljusinstallationer för Arvika Ljus!. Under festivalen arrangeras guidningar för besökarna. Information om verken finns tillgänglig via QR koden och flyers som ligger i affärer i stan och hos Turistbyrån